Sekretesspolicy

Den registeransvarige till dessa uppgifter är Indesit Company SpA, med säte i Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60.044, i egenskap av verkställande direktör. Ansvarig chef är Indesit Company SpA: s privata kommitté (nedan kallad ""Privacy kommittén ""), som är baserat i bolagets huvudkontor.

Datahanterings plats Hantering i samband med Web tjänster som tillhandahålls på denna webbplats sker i ovannämnda innehavarens huvudkontor, uteslutande genom teknisk personal av företagarens bolag och hänföras till hanteringen av uppgifterna, eller personer som anställs för regelbundet återkommande underhåll. Inga data från webbtjänsten lämnas eller sprids. Personuppgifter som tillhandahålls av användare som begär överföring av information eller som prenumererar på nyhetsbrev används endast i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Bearbetningsmetoder Personuppgifter behandlas på automatisk utrustning endast för den tid som oundgängligen krävs för att uppnå de ändamål för vilka de samlats in.

Berörda parters rättigheter De parter till vilka personuppgifter hänvisar har rätt att när som helst få en bekräftelse på huruvida sådana uppgifter finns, att känna till innehållet och ursprunget i detta och för att kontrollera dess riktighet eller begära tillägg till eller uppdatera eller rättelse av sådana uppgifter (artikel 7 i Italiens lagdekret nr. 196/2003). Enligt nämnda lag bestämmelse har parterna rätt att begära upphävande, omvandling till en anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats i strid med lagen och i varje fall att motsätta sig, av legitima skäl, behandling av personuppgifter. En sådan begäran ska ställas till Privacy kommitté comitato.privacy@indesit.com